Startsida

Välkommen till svensk arkitekturhistoria!

 

På den här hemsidan, som är under uppbyggnad,  vill vi kunna samla alla Sveriges byggnadsminnen. Med byggnadsminne menar vi sådana byggnader/konstruktioner som har förklarats som byggnadsminne av länsstyrelsen i det län där byggnaden finns.

Hemsidan har sitt ursprung i att Föreningen Byggnadsminnen i Halland bad att få en hemsida konstruerad. Då uppstod också tanken på att alla landets byggnadsminnesföreningar och byggnadsminnen skulle kunna samlas under ett paraply, eller som det heter på internetspråket: i en portal.

Detta är alltså portalen för Sveriges Byggnadsminnen. Du som äger och/eller brukar ett byggnadsminne kan registrera detta. Du kan också lägga till en länk till en hemsida, eller en beskrivning ("undersida") som hamnar på den här hemsidan. Du kan lägga till en stor bild som visas tillsammans med beskrivningen och en liten bild, "tumnagel", som visas i förteckningen. Registreringen kostar inget, men några av tilläggstjänsterna kostar en liten årlig avgift - trots allt är ju detta ett professionellt arbete, och det måste finansieras. Det utgår inga bidrag för detta.

I dagsläget har vi ingen begränsning när det gäller textens längd på undersidan. Du får själv avgöra hur mycket du tror att läsarna orkar ta till sig. Bäst är naturligtvis att ha en kort text, en bild och en länk till en egen hemsida. (Har du ingen hemsida? Hör av dig till webmaster.) För bilden gäller att den får inte vara bredare än 300 pixlar och inte väga mer än 300 kB, men om du kan redigera bilder, så kan du kombinera flera bilder i en. (Se exempelvis Knapegården)

Byggnadsminnesföreningar är givetvis också välkomna att ansluta sig. Varje förening kan ha vad som kallas en subdomän enligt denna modell: vadduvill.byggnadsminnen.se. Den bygger vi upp enligt samma modell som hallands.byggnadsminnen.se. Uppsättningen kostar inget, men webhotellet kostar 150 kr/månad + moms. Avtalstiden är två år, och förlängs sedan kvartalsvis om uppsägning inte sker.

All vår början bliver svår, påstås det. Detta gäller också hemsidor. Vi befinner oss på fosterstadiet, och webmaster är tacksam för alla kommentarer och önskemål. Till att börja med, till dess att vi har fått ett väl och smidigt fungerande system, har vi fri support. Du får hjälp med att publicera om du inte kan göra det själv, och webmaster finns tillgänglig för att rätta till problem och buggar som visar sig under förlossningen. Ring eller mejla.

 

OBS Text som är blå istället för svart är klickbar och leder vidare till en annan sida eller åtgärd.