Användarvillkor

För registrering och publicering i byggnadsminnesförteckningen på domänen byggnadsminnen.se med underdomäner gäller följande regler: 

1. Den som registrerar anmälan skall vara den som anges som kontaktperson. Därigenom godkänner kontaktpersonen publiceringen av sina lämnade personuppgifter på internet.

2. För att ett objekt ska få registreras här måste det vara registrerat som byggnadsminne hos länsstyrelsen i det län där det är lokaliserat.

3. Anmälaren intygar att den lämnade informationen är korrekt.

4. Informationen får inte innehålla uppgifter som strider mot svensk lag eller som kan uppfattas som stötande eller kränkande.

5. Informationen får inte innehålla reklam eller kommersiell information om verksamhet som inte har samband med byggnadsminnet. 

6. För sådan information som är avgiftsbelagd skickas en faktura till kontaktpersonens e-postadress. Fakturan skall betalas inom tio dagar.

7. Före publicering måste kontaktpersonen verifiera informationen. Detta sker genom att returnera ett e-postmeddelande som skickas till kontaktpersonen. Om verifieringen uteblir kommer informationen inte att publiceras.

Om misstanke uppstår att ovanstående regler inte följs, försöker vi i första hand få till stånd en rättelse. Om det inte förefaller möjligt, eller om en förklaring inte är godtagbar, kan informationen komma att avpubliceras. I sådana fall betalas ingen avgift tillbaka.